Ga naar de inhoud

Bodeminformatie

Bodeminformatie voor onderzoek van de bodem of werkzaamheden kunt u online aanvragen. De aanvraag voor bodeminformatie kost €35,70 euro per locatie.

Afhandeling aanvraag bodeminformatie

Binnen 5 werkdagen krijgt u informatie die op dat moment bij ons bekend is. De bodemgegevens krijgt u via e-mail.

Bodem- en grondwaterkwaliteit

De kaarten (zie Downloads) tonen de algemene, verspreide bodemkwaliteit van een gebied. Op een aantal kaarten ziet u de gemiddelde kwaliteit van de grond en het grondwater. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over verontreiniging van de bodem binnen de gemeente ’s-Hertogenbosch? Stuur dan een e-mail aan het team Bodem van de afdeling Leefomgeving.