Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Subsidies

De gemeente verstrekt diverse subsidies voor inwoners, organisaties en ondernemers. U vindt de subsidieregelingen voor ondernemers, inclusief de bijhorende aanvraagformulieren, op deze pagina. Daarnaast zijn er ook mogelijkheden voor financiering van bedrijfsinitiatieven. Denk aan een regionale financiële ondersteuning of een investeringsfonds. Ga voor meer informatie naar de website: www.ondernemenindenbosch.nl.

Voorwaarden

De voorwaarden voor aanvraag en toewijzing van subsidie zijn niet altijd hetzelfde. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina, in het blok 'Beleid via www.overheid.nl'. Lees informatie over de regelingen in de specifieke subsidieregelingen hieronder.

Bezwaar

Bent u het niet eens met het besluit van de gemeente over uw subsidieaanvraag? U kunt dan binnen 6 weken bezwaar maken. De termijn van 6 weken gaat in op de datum die op de brief met het besluit van de gemeente staat.