Bekendmaking vrije standplaats woensdagmarkt voor de branche “vis en visproducten”

De woensdagmarkt in de binnenstad van ’s-Hertogenbosch is een levendige markt met een divers aanbod food en non-food. In de branche vis en visproducten is een standplaats vrij. De plaats is nader te bepalen op vrije plaatsen. Geïnteresseerden kunnen zich melden bij de gemeente ’s-Hertogenbosch.

Hoe vraag ik een vergunning aan?

Heeft u interesse in een marktplaats en heeft u contact gehad om na te gaan of er fysiek ruimte is voor uw verkoopmiddel, dan kunt u een aanvraag indienen via het formulier op de pagina Standplaats.

De aanvraag kunt u het beste doen vóór 7 juli 2022.

De behandeling van uw aanvraag

Op alle aanvragen die binnen zijn op bovengenoemde datum geldt de volgende procedure: 

•    Bent u de enige ondernemer die interesse heeft in de betreffende marktplaats, dan toetsen wij uw aanvraag aan de regels en als de aanvraag niet in strijd is met de regels, ontvangt u een vergunning. 
•    Zijn er meerdere ondernemers met interesse in de betreffende marktplaats, dan worden de aanvragen getoetst aan de regels en is er een puntensysteem van toepassing op basis van de beoordelingscriteria (zie kopje 5 van het aanvraagformulier). De ondernemer met het hoogst aantal punten krijgt de vergunning. 

Als uw aanvraag niet volledig is, krijgt u eenmaal de mogelijkheid om deze aan te vullen met de ontbrekende gegevens. Aanvragen die daarna niet volledig zijn, worden buiten behandeling gelaten. 

Als de aanvraag binnenkomt na 7 juli 2022 dan worden de beschikbare plaatsen eerst toegekend aan degenen die wel vóór deze datum een (volledige) aanvraag hebben ingediend. Daarna worden aanvragen behandeld op volgorde van binnenkomst, mits er nog ruimte beschikbaar is.