Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Op de hoogte

Zoekt u nieuws over de gemeente? Wilt u weten welke plannen wij hebben of welke regels hier gelden? Zoekt u een publicatie? Dit overzicht helpt u verder.

Nieuws

Bekendmakingen

Bekendmakingen zijn bijvoorbeeld verkeersbesluiten, een nieuw bestemmingsplan, een vergunning voor een evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. De gemeente ‘s-Hertogenbosch neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die over uw buurt gaan.

Op de hoogte blijven?

De aanvragen en besluiten die de gemeente neemt, vindt u op overuwbuurt.overheid.nl. Wilt u op de hoogte blijven van wat er in uw omgeving speelt?

Bestemmingsplannen/ruimtelijke plannen

Een bestemmingsplan regelt waar en hoeveel er in de stad mag worden gebouwd. U kunt ontwerp- en vastgestelde bestemmingsplannen bekijken via de landelijke website, Ruimtelijkeplannen.nl.

Op de hoogte blijven?

U kunt zich aanmelden voor de e-mail attenderingsservice van nieuwe ruimtelijke plannen.

Aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen via MijnOverheid.nl

Via de website van mijn.overheid.nl heeft u toegang tot uw post en persoonlijke gegevens van verschillende overheidsorganisaties zoals de Rijksbelastingdienst en de Sociale Verzekeringsbank. U vindt daar uw persoonlijke brievenbus met digitale berichten. U geeft zelf aan of en van welke organisaties u uw post digitaal wilt ontvangen. Aanmelden en inloggen op MijnOverheid gaat op een veilige manier met uw DigiD.

U kunt uw aanslagen gemeentelijke belastingen digitaal ontvangen via de berichtenbox in MijnOverheid. U regelt dit zelf op www.mijnoverheid.nl. U zet hiervoor het vinkje bij onze gemeente aan in de lijst met organisaties. U ontvangt uw aanslagen dan niet meer per post.

Ontvangt u uw aanslagen nu al digitaal via MijnOverheid en wilt u dit niet meer? Ook dit regelt u op www.mijnoverheid.nl. U zet dan het vinkje bij onze gemeente uit. Volgende aanslagen ontvangt u dan weer per post.

Bestuurlijke informatie

Wanneer en waarover vergadert de gemeenteraad? Dat staat in deze kalender.

Op de hoogte blijven?

Wilt u graag op de hoogte blijven van komende vergaderingen? Of hebt u interesse voor politieke thema’s als financiën, cultuur of duurzaamheid? Meldt u zich dan aan voor de e-mail attenderingsservice.

Regelgeving

Al onze verordeningen, regels en richtlijnen zijn te vinden op overheid.nl en officielebekendmakingen.nl. Denk bijvoorbeeld aan de Algemene Plaatselijke Verordening. Ook regelgeving van een paar jaar terug kunt u nog bekijken.