Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Open data

De overheid heeft een schat aan informatie die geschikt is te maken voor interessante applicaties en visualisaties. Het beschikbaar stellen van deze open data door overheden is in opmars. 

Open data is overheidsinformatie die: 

  • Verzameld is in het kader van de uitvoering van een publieke taak.
  • Gefinancierd is met publieke middelen voor de uitvoering van die taak.
  • Openbaar is op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.
  • Bij voorkeur voldoet aan 'open standaarden'.
  • Bij voorkeur door een computer kan worden gelezen.

Voor meer informatie over open data en datasets van anderen ga naar de website van de Overheid.nl

Open data portaal

Ook de gemeente 's-Hertogenbosch is aan de slag met open data. In samenspraak met de raad is afgesproken een eerste verzameling datasets vrij te geven. Deze vindt u in het open data portaal.

Hierin staan nu vooral geografische kaarten over verschillende onderwerpen. Op deze kaarten staat locatiegebonden informatie zoals scholen, monumentale bomen, strooiroutes. En verschillende gemeentelijke diensten, zoals stemlokalen tijdens verkiezingen.