Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning Brugstraat 43 Vinkel

Plan

Tot voor kort was aan de Brugstraat 43 Partycentrum Dorsvlegel gevestigd. Per 1 januari 2017 is dit partycentrum gesloten. De initiatiefnemer is nu van plan om de gronden aan de Brugstraat 43 te Vinkel te herontwikkelen. De bestaande horecabestemming maakt in de nieuwe situatie plaats voor een woonbestemming ten behoeve van de realisatie van een appartementengebouw voor 26 woningen.

De woningen worden levensloopbestendig, en het voornemen is om 40% sociale huur te realiseren (10 woningen). Daarnaast zijn 10 middeldure huurwoningen, 5 sociale koopwoningen en 1 middeldure koopwoning voorzien. De woningen zijn met name bedoeld voor senioren en starters. Bij het plan wordt stevig ingezet op een duurzame bouw, met een EPC van 0,0.

Er vindt bij de herontwikkeling een kwaliteitsverbetering voor het landschap plaats, doordat het achterterrein vergroend wordt en de overgang naar het landelijk gebied vriendelijker wordt gemaakt.

Planlocatie

Brugstraat 43 ligt in Vinkel. Het plangebied van dit bestemmingsplan bestaat uit het perceel van de voormalige horecagelegenheid de Dorsvlegel, alsmede het parkeergebied dat achter het pand ligt (Brugstraat 43) en het onbebouwde deel ten zuiden daarvan. Dit deel was bestemd voor intensieve dagrecreatie behorend bij de horecagelegenheid, maar daar is geen sprake meer van in de nieuwe situatie.

Coördinatieregeling

Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning op basis van de gemeentelijke Coördinatieverordening, en de wettelijke grondslag voor de coördinatieregeling uit de Wet ruimtelijke ordening, tegelijkertijd ter inzage te leggen.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8767644.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. 

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunning?

De ontwerp omgevingsvergunning ligt vanaf 11 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage. Wilt u een zienswijze indienen op de ontwerp omgevingsvergunning?

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: het college van burgemeester en wethouder van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch;
  • Wilt u mondeling een zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning naar voren brengen? Dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

De situatietekening, plattegronden en gevelbeelden van de ontwerp omgevingsvergunning zijn onderaan deze pagina te downloaden. Wilt u de volledige ontwerp omgevingsvergunning inzien dan kunt u hiervan een digitaal exemplaar aanvragen via onze website op de pagina "omgevingsvergunningen ter inzage". U kunt ook een e-mail sturen via dit e-mailformulier.