Ga naar de inhoud

De Groote Wielen - Centrum

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het Kindcentrum Campus aan De Lanen. Het kindcentrum zal straks onderdeel uitmaken van het van het centrum van De Groote Wielen. Kindcentrum Campus aan De Lanen zit nu in een tijdelijke huisvesting ten zuiden van het plangebied, bij de kruising Vlietdijk/Lunersingel.

Binnen de nieuwbouw zal ruimte zijn voor basisonderwijs voor ca. 500 leerlingen, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Tevens wordt in het complex een gymzaal ten behoeve van het basisonderwijs gerealiseerd.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8608760.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. Gebruik hiervoor het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw Martens, tel. (073) 615 5828.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.