Ga naar de inhoud

De Groote Wielen – Kindcentrum Campus aan De Lanen

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van het Kindcentrum Campus aan De Lanen. Het kindcentrum zal straks onderdeel uitmaken van het van het centrum van De Groote Wielen. Kindcentrum Campus aan De Lanen zit nu in een tijdelijke huisvesting ten zuiden van het plangebied, bij de kruising Vlietdijk/Lunersingel.

Binnen de nieuwbouw zal ruimte zijn voor basisonderwijs voor ca. 500 leerlingen, kinderopvang en buitenschoolse opvang. Tevens wordt in het complex een gymzaal ten behoeve van het basisonderwijs gerealiseerd.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.