Ga naar de inhoud

Ontwerp uitwerkingsplan De Hoef-Noord Rosmalen

De locatie ligt centraal in Rosmalen, ten zuiden van het centrum, en ten noorden van de wijk Molenhoek. De locatie is lange tijd gebruikt door voetbalvereniging OJC. Inmiddels heeft OJC een nieuw voetbalcomplex in De Groote Wielen en is deze functie in De Hoef komen te vervallen. Sindsdien zijn de gronden onbebouwd en in gebruik geweest als tijdelijke natuur.

De Hoef - Noord betreft de laatste fase van het stedenbouwkundig plan De Hoef. Onder andere vanwege de crisis, heeft de planvorming voor de locatie lange tijd op zich laten wachten. Dit plan is een invulling van de uitwerkingsplicht uit het bestemmingsplan De Hoef e.o. uit 2011.

In het plangebied worden 88 woningen gerealiseerd: 26 grondgebonden woningen en 62 appartementen. Het appartementencomplex heeft aan de noordzijde een hoogte van 4 bouwlagen en neemt qua hoogte af tot twee bouwlagen in zuidelijke richting. Onder het gebouw wordt een parkeergarage gerealiseerd. De grondgebonden woningen bestaan uit 3 bouwlagen, waarbij de derde bouwlaag als terugliggende laag is vormgegeven. Het parkeren voor de bewoners van deze woningen gebeurt grotendeels aan de achterzijde van de woningen; ook is een parkeerterrein voor de bezoekers van de woningen voorzien aan de noordzijde van het plangebied.

Wilt u reageren op het ontwerp uitwerkingsplan?

Het ontwerp uitwerkingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende zes weken ter inzage. In de periode dat een ontwerp wijzigingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze. Wilt u reageren op het ontwerp wijzigingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ, ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9055203.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier .
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

Het ontwerp uitwerkingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de projectpagina op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.