Ruimtelijk en functioneel kader en Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het (concept) Ruimtelijk en functioneel kader EKP-terrein Noord en het (concept) Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord met ingang van 2 juni 2020 gedurende zes weken ter inzage liggen.

Inhoud plannen

Het Ruimtelijk en functioneel kader beschrijft de ruimtelijke en functionele uitgangspunten voor ontwikkelingen in het gebied. Het Beeldkwaliteitplan beschrijft de eisen aan de ruimtelijke kwaliteit en het materiaalgebruik. Samen vormen het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan het toetsingskader voor omgevingsvergunningen binnen het gebied. 

Projectgebied

Het gebied EKP-terrein Noord wordt in het noorden begrensd door het midden van de Dieze, in het oosten door de Nelson Mandelalaan inclusief de ruimte onder de brug over de Dieze, in het zuiden door de afslag van de Nelson Mandelalaan naar de Parallelweg en in het westen door de bebouwing van het Veemarktkwartier gelegen aan de Parallelweg.

Ter inzage

Het (concept) Ruimtelijk en functioneel kader EKP-terrein Noord en het (concept) Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord liggen op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken via het onderstaande kopje ‘Downloads’.

Meer informatie

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus is een informatiebijeenkomst over het Ruimtelijk en functioneel kader en het Beeldkwaliteitplan EKP-terrein Noord op dit moment niet mogelijk. Daarom vindt u alle beschikbare informatie in beeld en geluid op de website van Den Bosch.

Ook kunt u hier vragen stellen en een afspraak maken om digitaal in gesprek te gaan met de gemeente.

Wilt u reageren?

In de periode dat de plannen ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op het Ruimtelijk en functioneel kader en/of het Beeldkwaliteitplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9995293.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitaal formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw H.V. Dijkman, tel. (073) 615 98 22. In verband met het Coronavirus kunnen mondelinge inspraakreacties op dit moment alleen telefonisch plaatsvinden.