Fase 1 Vlek 21 Boschveld – vervangende nieuwbouw

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke inspraakverordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept bouwplan en de concept ruimtelijke onderbouwing Fase 1 Vlek 21 Boschveld met ingang van 13 januari gedurende vier weken ter inzage ligt.

In het totale plangebied van Vlek 21 worden de komende jaren 152 sociale huurappartementen gesloopt en vervangen door circa 207 nieuwe (hoofdzakelijk) sociale appartementen. De 1e fase van die herontwikkeling betreft de sloop en nieuwbouw van een tweetal appartementencomplexen en een blokje gemengde functies in het gebied gelegen in het oostelijk deel van Vlek 21, tussen de Oude Vlijmenseweg, Copernicuslaan en Voltastraat.

In de nieuwe situatie worden hier opnieuw twee appartementencomplexen gebouwd met in totaal 60 huurappartementen plus 4 grondgebonden sociale huurwoningen.

Omdat het voorgenomen bouwplan niet past binnen het geldende bestemmingsplan, is een uitgebreide afwijkingsprocedure nodig. Ter voorbereiding daarop voert de gemeente een inspraakprocedure en heeft iedereen de mogelijkheid om op het plan te reageren. Deze documenten kunt u onderaan deze pagina downloaden of indien u dat makkelijker vindt, komen inzien in het stadskantoor.

Inloopavond

De Gemeente s-Hertogenbosch en woningcorporatie BrabantWonen organiseren samen een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over de woningen, de planning en de stedenbouwkundige opzet.

  • Datum:            28 januari 2020
  • Waar:              Brede Bossche School, Zernikestraat 2
  • Tijd:                 van 19.00 – 21.00 uur

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren.

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: het College van Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9533217.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie).
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u desgewenst een afspraak maken via mevrouw M. van de Ven van de afdeling Ruimtelijke ordening en stedenbouw, tel (073) 615 91 58.