Heer en Beekstraat 3 Rosmalen, achterperceel, ontwerpwijzigingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpwijzigingsplan 'Heer en Beekstraat 3 Rosmalen, achterperceel’ (NL.IMRO.0796.0002521-1301) met ingang van 31 oktober 2022 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied ligt direct achter het woonperceel van Heer en Beekstraat 3 te Rosmalen. Met dit wijzigingsplan krijgt dit deel van het perceel de bestemming “Wonen” en kan dit terrein bij het achtererf van de woning aan het adres Heer en Beekstraat 3 te Rosmalen worden betrokken.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpwijzigingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij ons college indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan? 

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 13645697.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U gebruikt daarvoor het digitale formulier (ook te bereiken via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Het is niet mogelijk een zienswijze per e-mail in te dienen. Een zienswijze die per e-mail wordt toegestuurd, wordt geweigerd en niet in behandeling genomen.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. van Dongen, tel. (073) 615 52 99. 

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. U kunt hier op afspraak terecht van maandag t/m vrijdag tussen 08.30 - 17.00 uur. Op donderdag is er ook avondopenstelling tot 20.00 uur. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).