Ontwerpbestemmingsplan Hoek Kooikersweg Tilburglaan

Gecoördineerd met ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerp-besluit hogere grenswaarden.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Hoek Kooikersweg Tilburglaan’ (NL.IMRO.0796.0002489-1301) samen met de ontwerp omgevingsvergunning, en het besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden (geluid) voor de ontwikkeling van 20 nieuwe woningen, een supermarkt en overige functies waaronder de cafetaria met ingang van 14 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen. Hieronder is aangegeven waar het gebied is gelegen. De rest van de grond wordt ingericht als parkeerplaats.  Het terrein wordt deels anders ingericht.

De besluiten worden gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning gelijk oploopt met de bestemmingsplanprocedure. Omdat de geluidswaarden op de gevels van de nieuwe woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde is dienen ook hogere grenswaarden te worden vastgesteld. Hiervoor wordt ook een ontwerp-besluit tot vaststelling van deze hogere grenswaarden ter inzage gelegd.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze respectievelijk bij de gemeenteraad en het college indienen. 

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11133205.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. Kamman, tel.  06 - 15 35 27 29.

Wilt u reageren op de omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. Kamman, tel. 06 - 15 35 27 29.
  • Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning en het ontwerp-besluit tot vaststelling van hogere grenswaarden liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook vinden op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend. U kunt alleen voor spoedgevallen en op afspraak terecht. Hierdoor is inzage van de papieren versie van de ontwerp besluiten op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal (via onderstaande downloads of via de website van Ruimtelijke Plannen) te raadplegen, neem dan contact op met de heer P. Kamman via telefoonnummer 06 - 15 35 27 29. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.