Ga naar de inhoud

Voorontwerpbestemmingsplan Hoolstraat 12 Nuland

Dit plan maakt het mogelijk dat een cultuurhistorisch waardevolle schuur wordt gerenoveerd en omgebouwd tot twee woningen. Ook wordt de bestaande woning gesloopt en op een andere plek op het perceel teruggebouwd.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Hoolstraat 12 te Nuland.

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 25 maart 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.

Wilt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit voorontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8815653.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. Gebruik hiervoor het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw I.C.M. Loos - Van Loon, tel. (06) 52 30 72 53.