Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Hoolstraat 12 Nuland

Het bestemmingsplan Hoolstraat 12 Nuland is vastgesteld door de gemeenteraad op 10 december 2019.

Dit plan maakt het mogelijk dat een cultuurhistorisch waardevolle schuur wordt gerenoveerd en omgebouwd tot twee woningen. Ook wordt de bestaande woning gesloopt en op een andere plek op het perceel teruggebouwd.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Hoolstraat 12 te Nuland.

Ter inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 23 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.