Vaststelling bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kantorenstrook Werklandschap Rosmalense Plas

Op 4 oktober 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan Kantorenstrook Werklandschap de Rosmalense Plas vastgesteld. De gemeente wil hier medewerking verlenen aan de bouw van drie kantorengebouwen en één kantoor villa. In totaal kunnen hier dan 7 kleine kantoren zich vestigen. Het beeldkwaliteitsplan gaat alleen over de kantoorgebouwen in deze strook.

In het plan zit ook een fietspad langs de Grote Wetering / Nieuwe Vliet. Deze ligt aan de kant van de Rosmalense Plas. Dit fietspad gaat van de Burgemeester Burgerslaan naar de Empelseweg. Over de Grote Wetering / Nieuwe Vliet komen drie bruggen die het fietspad met het werklandschap Rosmalense Plas verbinden.

Daarnaast zit in het bestemmingsplan ook een verbetering voor de kantoren langs de A2. Dit is nodig om kantoorgebouwen beter langs de snelweg te kunnen plaatsen.

Het bestemmingsplan regelt ook dat een stuk grond in het Kanaalpark de bestemming Natuur krijgt.

Het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan met bijbehorende stukken liggen voor 6 weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de originele bestanden vinden). Daar kunt u ook het beeldkwaliteitsplan bekijken (bijlage 8 van het bestemmingsplan).

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? Als u belanghebbende bent, kunt u altijd beroep aantekenen, ook al hebt u geen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. Als u geen belanghebbende bent, kunt u alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Tegen het beeldkwaliteitsplan kan geen beroep worden ingesteld.