Ontwerp bestemmingsplan Kerkstraat 6-8 te Nuland

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Kerkstraat 6-8 te Nuland’ (NL.IMRO.0796.0002479-1301) samen met de ontwerp omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de supermarkt met ingang van 1 februari 2021 gedurende zes weken ter inzage liggen.

De Albert Heijn op de Kerkstraat 8 in Nuland wil de supermarkt uitbreiden. De supermarkt wordt vergroot om meer verschillende producten in de winkel aan te kunnen bieden. Zo kunnen ze de klanten beter bedienen. Dit is belangrijk om de supermarkt in Nuland te kunnen houden.

Het plan om uit te breiden past niet in het bestemmingsplan. Er is daarom een nieuw ontwerp bestemmingsplan opgesteld. Hierdoor kan de supermarkt van Albert Heijn uitbreiden. De eigenaren van de supermarkt hebben het huis wat er naast ligt, Kerkstraat 6, gekocht. Dit huis wordt gesloopt en de tuin en een aantal bomen verdwijnen. Zo komt er ruimte voor een uitbreiding van ongeveer 300 m2 van de supermarkt. 
De rest van de grond wordt ingericht als parkeerplaats en daar worden nieuwe bomen geplant. De ingang van de supermarkt komt dan aan voorkant en het terrein voor de supermarkt wordt anders ingericht.

De besluiten worden gecoördineerd voorbereid op grond van de coördinatieregeling zoals opgenomen in paragraaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening en in de Coördinatieverordening Wro gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit betekent dat de procedure tot verlening van de omgevingsvergunning voor de uitbreiding van de supermarkt gelijk oploopt met de bestemmingsplanprocedure.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze respectievelijk bij de gemeenteraad en het college indienen. 

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10719930.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer H.A. Klerks, tel. 06 – 31 94 87 75.

Wilt u reageren op de omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer H.A. Klerks, tel. 06 – 31 94 87 75.

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de pagina Ruimtelijke Plannen. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook vinden op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend. U kunt alleen voor spoedgevallen en op afspraak terecht. Hierdoor is inzage van de papieren versie van de ontwerp besluiten op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal (via de pagina Ruimtelijke Plannen of de website van Ruimtelijke Plannen) te raadplegen, neem dan contact op met de heer H.A. Klerks, tel. 06 – 31 94 87 75. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.