Koksteeg ong. Vinkel, ontwerpbestemmingsplan

Kennisgeving op grond van artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Koksteeg ong. Vinkel’  (NL.IMRO.0796.0002465-1201) met ingang van 9 november 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt. Het plangebied is gelegen aan de Koksteeg te Vinkel en is opgedeeld in twee deelgebieden aan weerszijde van het perceel Koksteeg 61. Op elk van de deelgebieden worden bevinden zich twee onbebouwde kadastrale percelen. Voor elk van deze vier kadastrale percelen voorziet het plan in een bebouwingsmogelijkheid voor een vrijstaande woning volgens de Ruimte-voor-ruimteregeling.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 10418705.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij Dhr. C. Dortmans, tel. (073) 615 5331

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina of op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).