Ga naar de inhoud

Woning naast Kruisstraat 44 Rosmalen

Woning naast Kruisstraat 44 Rosmalen, vastgesteld wijzigingsplan en verleende omgevingsvergunning

De ruimtelijke procedure gaat over de bouw van één vrijstaande woning rechts naast Kruisstraat 44 in Rosmalen. De nieuwe woning heeft een goothoogte van 3,6 meter en een bouwhoogte van 8,5 meter. Het college van burgemeester en wethouders heeft het wijzigingsplan op 3 juni 2019 vastgesteld. De omgevingsvergunning is op 7 juni 2019 verleend.

Wijzigingsplan

In het geldende bestemmingsplan is voor het toevoegen van deze woning al een wijzigingsbevoegdheid opgenomen. Het gemaakte wijzigingsplan geeft gevolg aan die wijzigingsbevoegdheid en de voorwaarden die daarvoor in het geldende bestemmingsplan zijn opgenomen.

Coördinatieregeling

Het wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning liggen – doordat gebruik wordt gemaakt van de coördinatieregeling– samen ter visie met de mogelijkheid om beroep in te stellen.

Ter inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met de daarbij horende documenten ter visie in het Stadskantoor. Ook vindt u de documenten op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. Als u de verleende omgevingsvergunning wilt bekijken vraagt u een digitaal exemplaar aan. Dit doet u door  een email te sturen via dit contactformulier.

Wilt u beroep instellen?

Het wijzigingsplan ligt samen met de verleende omgevingsvergunning vanaf 11 juni 2019 voor zes weken ter visie. U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Ook moet u op tijd een zienswijze over het ontwerpwijzigingsplan of de ontwerp omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders hebben ingestuurd. Dit geldt voor dit plan alleen als u kunt laten zien dat u niet op tijd kon reageren naar het college van burgemeester en wethouders.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde wijzigingsplan en de verleende omgevingsvergunning ter visie liggen.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.