Markt 1 Rosmalen

Het plangebied ligt aan de Markt 1 in het centrum van Rosmalen. De parochie Heilige Maria heeft het gebouw verlaten. De eigenaar is nu woningcorporatie JOOST. In het gebouw komt een woonzorgvoorziening. Er is namelijk een groeiende vraag naar woningen voor mensen met een zorgbehoefte.

Het gebouw van de parochie Heilige Maria krijgt dan ook een andere functie. Er komt een combinatie van wonen en zorg in het gebouw. In het gebouw komen 6 cliënten te wonen met een Wlz-indicatie. Wlz staat voor ‘Wet langdurige zorg’. In de tuin van de parochie komen 12 studio’s. Hierin komen 12 cliënten te wonen. De tuin van de parochie blijft rechthoekig. Vanaf het openbare gebied zijn de studio’s bijna niet te zien. De nieuwbouw in de tuin wordt gemaakt van natuurlijke materialen. De tuin blijft groen. De monumentale boom blijft staan. Ook komen er zonnepanelen op het dak.

U kunt het ontwerp bestemmingsplan vanaf 3 mei 2021 zes weken inzien.

Wilt u de ontwerp omgevingsvergunning ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan in kan worden gezien, kan iedereen hierop schriftelijk reageren. Ook kan iedereen in een gesprek een zienswijze op beide ontwerpen bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8781599.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u in een gesprek een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de mevrouw L. Meijhuis tel. 06 – 11 06 37 10.

Wilt u reageren op de omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer WB00055560.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u in een gesprek een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de mevrouw L. Meijhuis tel. 06 – 11 06 37 10.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen met bijbehorende stukken ook ter inzage in het Stadskantoor. De stukken die ter inzage liggen kunt ook u vinden op de website van Ruimtelijke Plannen.