Nieuwbouw Lidl Oude Vlijmenseweg 108a-110a

Kennisgeving op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de (ontwerp)-ruimtelijke

onderbouwing voor het project nieuwbouw Lidl-supermarkt Oude Vlijmenseweg 108a-110a met ingang van 14  juni 2018 gedurende vier weken ter inzage ligt. Voor dit nieuwbouwinitiatief - dat voorziet in de bouw van een supermarkt met een parkeerdek, en herinrichting van de aanliggende ruimte - is afwijking van het bestemmingsplan nodig.

In de (ontwerp)-ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd waarom deze afwijking toelaatbaar is.

Op woensdag 20 juni 2018 is er een informatieve inloopavond over dit plan. Deze vindt plaats in het Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 15 van 17.30 tot 19.30 uur. 

Op deze avond zijn medewerkers van zowel de gemeente als de initiatiefnemer aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8044842.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier. Graag onder vermelding van zaaknummer 8044842. 
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij dhr. M. Damen tel. (073) 6155623. Voor het maken van een afspraak met hem kunt u ook bellen met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel. (073) 6155604.

De ruimtelijke onderbouwing ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor.