Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Nulandse Weerscheut 3, Vinkel

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 27 februari 2019 vastgesteld.

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het agrarisch bouwvlak op het perceel Nulandse Weerscheut 3.

De eigenaar/ondernemer wil naast de agrarische bedrijfstak een neventak zorg starten en de hiervoor benodigde bebouwing realiseren. 

Om de agrarische bedrijfswoning tevens als gezinshuis te gebruiken, maakt het bestemmingsplan een inhoud van 1300 m3 mogelijk. Dit in plaats van de reguliere inhoud van 750 m3 voor een agrarische bedrijfswoning. Tevens maakt het bestemmingsplan de realisatie van maximaal vier niet-zelfstandige wooneenheden voor begeleid wonen mogelijk in een deel van de agrarische bedrijfsbebouwing. Ook regelt het bestemmingsplan de agrarische dagbesteding op het perceel. Een landschappelijk inrichtingsplan maakt deel uit van het plan.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op www.ruimtelijkeplannen.nl (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).