Ga naar de inhoud

Nulandsestraat 5a, ontwerpbestemmingsplan

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het perceel Nulandsestraat 5a te Nuland.

Op het perceel wordt het agrarische bedrijf (varkenshouderij) gestaakt. Het bestemmingsplan maakt ter plaatse een ambachtelijk houtbewerkingsbedrijf mogelijk. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de bestaande bebouwing. Een landschappelijk inrichtingsplan maakt deel uit van het plan

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8681826.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier (ook via de URL: www.s-hertogenbosch.nl/digitalezienswijze).
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw I. Loos, tel. 06  52 30 72 53.

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.