Transformatie en herontwikkeling Orthenseweg 2-4

Het plan is om het kantoorgebouw op de hoek van de Orthenseweg en de Vogelstraat (Orthenseweg 2-4) in ’s-Hertogenbosch te transformeren en te herontwikkelen naar circa 109 (kleinere) appartementen. De huidige constructie en omvang van het pand blijft grotendeels behouden. Wel worden bouwlagen toegevoegd op de bestaande lagere delen van het pand. In de nieuwe situatie wordt het gebouw over zijn gehele oppervlakte vijf bouwlagen hoog.

Dit plan past niet binnen het geldende bestemmingsplan. Voor het plan is het voeren van een uitgebreide afwijkingsprocedure nodig.

Ter voorbereiding daarop voert de gemeente een inspraakprocedure. Iedereen heeft dan de mogelijkheid om op het plan te reageren. De concept ruimtelijke onderbouwing en het concept bouwplan liggen volgens de gemeentelijke Inspraakverordening vanaf 11 juni 2019 vier weken ter inzage in het Stadskantoor.

Inloopmoment

Op maandag 24 juni 2019 is er een inloopmoment over dit plan. Deze vindt plaats van 17.30 tot 19.30 uur in Wijkgebouw de Slinger, Jan Schöfferlaan 3 te ‘s-Hertogenbosch. Bij dit inloopmoment zijn de medewerkers van de gemeente, de initiatiefnemer en architect van het plan aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnen deze tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er wordt geen presentatie gegeven.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke onderbouwing?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9034494.
  • Ook is het mogelijk uw inspraakreactie in te dienen via het digitaal formulier met DigiD.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw H.V. (Hester) Dijkman, tel. (073) 615 98 22.

De ruimtelijke onderbouwing ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina bij downloads.