Ga naar de inhoud

Ruimtelijke motivering legalisering sportschoolfunctie Raadhuisstraat 1, Rosmalen

Onlangs heeft zich een sportschool gevestigd op de begane grond van Raadhuisstraat 1. Dit initiatief past echter niet binnen het geldende bestemmingsplan. De eigenaar en gemeente willen dit gebruik nu legaliseren.

De ruimte op de begane grond is onderdeel van het project Villa Marquant – een plan dat ongeveer 3 jaar geleden is gerealiseerd met woningbouw op de verdieping en commerciële functies op de begane grond. Sinds de oplevering van het project was deze ruimte echter leegstaand. Het bouwvolume is met de komst van de sportschool niet veranderd; er zijn hoofdzakelijk interne bouwkundige aanpassingen uitgevoerd.

De locatie ligt in het centrum van Rosmalen, aan de Raadhuisstraat, dichtbij het plein van de Driesprong.

Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan zal een reguliere afwijkingsprocedure worden doorlopen. Ter motivering van de afwijking van het bestemmingsplan is een ruimtelijke motivering opgesteld. Dit document ligt samen met de inrichtingsschets met ingang van 4 februari 2019 gedurende twee weken ter inzage op basis van de gemeentelijke inspraakverordening.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8674170.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.