Transformatie kantoor naar wonen - Rijnstraat 10

Aan de Rijnstraat 10 was tot voor kort het kantoorpand van Vivent gevestigd. Mooiland heeft dit pand aangekocht met het doel om dit kantoorpand te transformeren naar sociale huurwoningen. In het pand zullen 36 sociale huurappartementen worden gerealiseerd.

Voor dit initiatief is een afwijking van het bestemmingsplan nodig. In de ruimtelijke motivering motiveert het college deze afwijking. Dit document ligt samen met het concept bouwplan met ingang van 2 maart 2020 gedurende twee weken ter inzage op basis van de gemeentelijke inspraakverordening.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9549213.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor gebruikmaken van het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij mevrouw Scholten, tel. (073) 615 32 51.

Inloopavond

Wilt u meer weten over het bouwplan en/of de ruimtelijke motivering? Kom dan langs op de inloopavond. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente en andere betrokken partijen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnen deze tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er wordt geen presentatie gegeven.

Waar:               Rijnstraat 10 te ’s-Hertogenbosch

Tijdstip:            dinsdag 3 maart van 18.00 tot 19.30 uur.

De ruimtelijke motivering en het concept bouwplan zijn onderaan deze pagina onder het kopje ‘Downloads’ te vinden. Ook liggen deze stukken ter inzage in het Stadskantoor.