Ga naar de inhoud

Bestemmingsplan Rosmalensedijk 3 ’s-Hertogenbosch

Het plan

Het plangebied ligt aan de Rosmalensedijk 3 in ’s-Hertogenbosch (Gewande). Hier is sprake van een cultuurhistorisch waardevolle boerderij en bijgebouw. De eigenaar wil de boerderij graag splitsen in twee wooneenheden. Hierdoor kunnen de cultuurhistorische waarden duurzaam worden behouden. Hiervoor is het bestemmingsplan aangepast.

Beroep tegen het bestemmingsplan?

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken vanaf 20 mei 2019 gedurende zes weken ter inzage.

Wilt u beroep instellen tegen het bestemmingsplan dat de raad heeft vastgesteld? U kunt alleen beroep instellen als u belanghebbende bent. Bovendien moet u tijdig een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Als u beroep wilt instellen, moet u een gemotiveerd beroepschrift sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in de periode dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage ligt. Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.

Het bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina.