Ga naar de inhoud

Voorontwerp bestemmingsplan ‘Scholengemeenschap aan De Groote Vliet’

De gemeente ontwikkelt samen met Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) een nieuwe scholengemeenschap met sporthal in het gebied De Groote Vliet. De nieuwe scholengemeenschap ontstaat door een samenvoeging van het Rodenborch-College en het Jeroen Bosch College.

Het gebied De Groote Vliet ligt in Rosmalen tussen het Hooghemaal in het noorden en het Laaghemaal in het zuiden. Ten westen ligt de Blauwe Sluisweg, ten oosten ligt de grens op het Rietpad. De nieuwe Scholengemeenschap en de sporthal komen in het oostelijk deel aan het Rietpad, tegenover de honkbalvelden te liggen.

In het voorontwerp zit ook de aanleg van een groenzone tussen het bedrijventerrein en de scholengemeenschap. Ook de aansluitingen van het Rietpad op het Hooghemaal (snelverkeer) en het Laaghemaal (fietsers) in het plangebied opgenomen. De te handhaven bedrijfsbestemmingen, het dichst bij de scholengemeenschap, liggen ook in het plangebied. Het voorontwerp laat hier bedrijven met minder milieuhinder toe.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit voorontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9026470. 
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. van Dongen, juridisch beleidsmedewerker van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw tel. (073) 615 55 29.

Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening ook ter inzage in het Stadskantoor.