Ga naar de inhoud

Ruimtelijke motivering transformatie kantoor naar wonen Stationsplein 1, Rosmalen

Het pand Stationsplein 1 in Rosmalen betreft het voormalige kantoor van Dura Vermeer. De eigenaar van het pand wil het gebouw transformeren naar 22 appartementen binnen het huidige volume. Momenteel wordt het pand gebruikt voor tijdelijke kamerverhuur, in afwachting van de definitieve transformatie.

Het gebouw ligt aan de Deken van Roestellaan, en grenst tevens aan het stationsplein van het station Rosmalen. Het gebouw heeft vier bouwlagen en beschikt over eigen parkeerplaatsen. Het bouwvolume wordt met de transformatie niet of nauwelijks veranderd; er zijn hoofdzakelijk interne bouwkundige aanpassingen nodig, en tevens wordt aan de voorzijde een dakkapel geplaatst en worden gevels aangepast.

Het plan is functioneel wenselijk en aanvaardbaar. Vanwege de strijdigheid met het bestemmingsplan, waarin de bestemming Kantoor geldt, zal een reguliere afwijkingsprocedure worden doorlopen. Ter motivering van de afwijking van het bestemmingsplan is een ruimtelijke motivering opgesteld. Dit document ligt samen met het concept bouwplan met ingang van 29 oktober 2018 gedurende twee weken ter inzage.

Wilt u reageren?

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke motivering?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8362055.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.