Ga naar de inhoud

Ruimtelijke onderbouwing Striensestraat 89 Rosmalen

Het plangebied wordt aan de voorzijde begrensd door de Striensestraat. Het perceel wordt aan de zij- en achterzijde begrensd door percelen waar vrijstaande en twee-onder-kapwoningen zijn opgericht.

Op het perceel is in de huidige situatie al een woning aanwezig. Het planvoornemen betreft de sloop van de bestaande woning en het realiseren van een twee-onder-een  kapwoning (2 halfvrijstaande woningen). Het huidige ruime perceel zal kadastraal worden gesplitst om bewoning en eigendom door twee particulieren mogelijk te maken. De nieuwe percelen sluiten qua omvang aan bij maatvoering van de omliggende percelen. De bestaande garage zal worden gehandhaafd ten dienste van de linker woning.

Wilt u reageren op de ruimtelijke onderbouwing?

De ruimtelijke onderbouwing met het concept bouwplan ligt vanaf 11 juni 2019 gedurende vier weken ter inzage. In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op de ruimtelijke onderbouwing?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8690442.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer Helming, tel. (073) 615 53 92.

De ruimtelijke onderbouwing ligt met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken onderaan deze pagina.