Ga naar de inhoud

Tijdelijke studentenhuisvesting De Fuik

De druk op de sociale woningmarkt in de gemeente 's-Hertogenbosch blijft bijzonder hoog: er zoeken meer mensen een sociale huurwoning dan dat er woningen zijn. Op 19 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders daarom vier nieuwe tijdelijke woonlocaties aangewezen: De Fuik (de velden van de voormalige voetbalvereniging RKJVV), een grasveld aan de voormalige Aartshertogenlaan, het parkeerterrein naast Minitopia op De Meerendonk en het overloopparkeerterrein bij stadion De Vliert. Het gaat om tijdelijke locaties voor een periode van maximaal 10 jaar, voor in totaal ongeveer 185 wooneenheden. De bouw van de woningen is voorzien in 2019 en 2020.

De locatie van de velden van de voormalige voetbalvereniging RKJVV is specifiek in beeld voor studentenhuisvesting door woningcorporatie BrabantWonen. De bouw is hier gericht op het begin van het nieuwe collegejaar 2019/2020. Het gaat om 60 studentenwoningen. Op deze locatie is daarnaast besloten om een stadscamping in combinatie met camperplaatsen te ontwikkelen.

Omdat de studentenwoningen op deze tijdelijke locatie niet in het bestemmingsplan passen, gaat de gemeente een procedure voeren waarin ze de aanwijzing van deze tijdelijke woonlocatie nader motiveert en verantwoordt. Voorafgaand aan deze procedure start de gemeente eerst nog een inspraaktraject. Het inspraaktraject start op maandag 25 maart 2019 en duurt tot en met maandag 11 april 2019. In deze periode liggen het conceptplan en de ruimtelijke motivering ter inzage. U kunt de stukken inzien op het Stadskantoor en via onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.

Inloopavond

Gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie BrabantWonen organiseren samen een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over de woningen, de toekomstige bewoners, de planning, de stedenbouwkundige opzet en een eerste impressie van de woningtypes:

Datum: dinsdag 26 maart 2019
Waar: SCC Helftheuvel,
Helftheuvelpassage 115    
5224 AC ’s-Hertogenbosch           
Zaal 7a, Kooikerzaal                                
Tijd:vanaf 18:30 tot 20:30 uur

Wilt u reageren?

In de periode dat het conceptplan en de ruimtelijke motivering ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8775219
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor gebruikmaken van het digitale formulier via www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij Luc Erps via telefoonnummer (073) 615 57 28.