Ga naar de inhoud

Tijdelijke woonlocatie Aartshertogenlaan

De druk op de sociale woningmarkt in de gemeente 's-Hertogenbosch blijft bijzonder hoog: er zoeken meer mensen een sociale huurwoning dan dat er woningen zijn. Op 19 februari 2019 hebben burgemeester en wethouders daarom vier nieuwe tijdelijke woonlocaties aangewezen: De Fuik (de velden van de voormalige voetbalvereniging RKJVV), een grasveld aan de voormalige Aartshertogenlaan, het parkeerterrein naast Minitopia op De Meerendonk en het overloopparkeerterrein bij stadion De Vliert. Het gaat om tijdelijke locaties voor een periode van maximaal 10 jaar, voor in totaal ongeveer 185 wooneenheden. De bouw van de woningen is voorzien in 2019 en 2020.

Op de locatie van het grasveld aan de Aartshertogenlaan worden door woningcorporatie Zayaz 20 woningen gerealiseerd, voor een duur van maximaal 10 jaar. De doelgroep zijn gezinnen; de woningen kunnen ook gaan dienen als wisselwoning.

Omdat de woningen op deze tijdelijke locatie niet in het bestemmingsplan passen, gaat de gemeente een procedure voeren waarin ze de aanwijzing van deze tijdelijke woonlocatie nader motiveert en verantwoordt. Voorafgaand aan deze procedure start de gemeente eerst nog een inspraaktraject. Het inspraaktraject start op maandag 25 maart 2019 en duurt tot en met maandag 11 april 2019. In deze periode liggen het conceptplan en de ruimtelijke motivering ter inzage. U kunt de stukken inzien op het Stadskantoor en via onze internetsite www.s-hertogenbosch.nl/ruimtelijkeplannen.

Inloopavond

Gemeente ’s-Hertogenbosch en woningcorporatie Zayaz organiseren samen een inloopbijeenkomst. Op deze bijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over de woningen, de toekomstige bewoners, de planning, de stedenbouwkundige opzet en een eerste impressie van de woningtypes:

Datum: donderdag 28 maart 2019
Waar: ds. Pierson College
Geraert Borchstraat 1
5212 CZ 's-Hertogenbosch
Tijd: vanaf 18:30 tot 20:30 uur

Wilt u reageren?

In de periode dat het conceptplan en de ruimtelijke motivering ter inzage liggen, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren?

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8775492.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor gebruikmaken van het digitale formulier via www.s-hertogenbosch.nl/digitaleinspraakreactie.
  • Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij Luc Erps via telefoonnummer (073) 615 57 28.