Ontwerp bestemmingsplan Vlek21 Boschveld

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Vlek 21 Boschveld’ (NL.IMRO.0796.0002470-1301) met ingang van 21 juni 2021 gedurende zes weken ter inzage ligt.

Dit plandeel is gelegen aan de noordzijde van Boschveld, langs de parkzone aan de Oude Vlijmenseweg. Het gebied wordt grofweg begrensd door de Oude Vlijmenseweg, Copernicuslaan, Voltastraat, Ampèrestraat en de Lorentzstraat.

Dit plan maakt het herbouwen en verdichten van woningen mogelijk. De (153) verouderde woningen worden gesloopt en vervangen door circa 211 duurzame, energiezuinige woningen. Hierbij wordt de openbare ruimte heringericht en vergroend, waar ook ruimte wordt gerealiseerd voor waterberging, veilig spelen, en het realiseren van de benodigde parkeerplaatsen.

Omdat de geluidswaarden op de gevels van de nieuwe woningen hoger is dan de voorkeursgrenswaarde is dienen ook hogere grenswaarden te worden vastgesteld. Hiervoor is ook een ontwerp-besluit tot vaststelling van deze hogere grenswaarden ter inzage gelegd.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan ter inzage ligt, kan iedereen hierop schriftelijk of mondeling een zienswijze bij de gemeenteraad indienen. 

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 11131822.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. Kamman, tel.  06 - 15 35 27 29.

Het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kunnen op afspraak (zie onder) worden ingezien in het Stadskantoor. Het ontwerp bestemmingsplan kunt u ook vinden op de website van Ruimtelijke Plannen (hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden).

In verband met het coronavirus is het Stadskantoor beperkt geopend. U kunt alleen voor spoedgevallen en op afspraak terecht. Hierdoor is inzage van de papieren versie van de ontwerp besluiten op dit moment niet altijd mogelijk. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om de stukken digitaal (via onderstaande links of via de website van Ruimtelijke Plannen) te raadplegen, neem dan contact op met de heer P. Kamman tel. 06 - 15 35 27 29. Samen zoeken we dan naar een gepaste oplossing.