Voorbereidingsbesluit Zuiderparkweg

Doel voorbereidingsbesluit

Voor de locatie “Zuiderparkweg” wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Om vooruitlopend op dit nieuwe bestemmingsplan de regie te houden op het gebruik van deze locatie is op 7 mei 2019 een voorbereidingsbesluit vastgesteld door de gemeenteraad.

Dit voorbereidingsbesluit houdt in dit gebied het verboden is om het gebruik van gronden of bouwwerken te wijzigen. Dit betekent dat de bestaande situatie is vastgelegd tot het nieuwe ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht.

Gebied

De locatie van het plan ligt aan de noordzijde van de Zuiderparkweg tussen het Zuiderpark en de Zuiderpassage. De grenzen van het plan zijn als volgt: percelen van en naast Zuiderparkweg 282 (dit gebied komt overeen met het plangebied van het geldende bestemmingsplan ‘Zuiderparkweg’) tot aan Henric Spieghelstraat inclusief de gronden van de Henric Spieghelstraat 4.

Ter inzage

Het voorbereidingsbesluit met bijbehorende stukken ligt met ingang van 13 mei 2019 voor iedereen ter inzage in het Stadskantoor. Ook kunt u de stukken via de link onderaan deze pagina.

Vervolg

Het besluit treedt op 13 mei 2019 in werking. Er is geen beroep tegen het besluit mogelijk.

Voor de ontwikkeling van de locatie Zuiderparkweg wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid. Meer informatie hierover is te vinden op: www.s-hertogenbosch.nl/plannen/zuiderparkweg.