Ga naar de inhoud

Kruisstraat 9/9a

Planopzet

Het perceel Kruisstraat 9/9a in Rosmalen ligt ten westen van Kruisstraat (Rosmalen). In het bestemmingsplan Buitengebied Noord en Kloosterstraat is voor het perceel Kruisstraat 9-9a een agrarische bedrijfsbestemming opgenomen. Het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid om deze bestemming te wijzigen naar een lichte bedrijfsbestemming. Om verdere leegstand en dreigende verpaupering te voorkomen zijn eigenaar en gemeente overeen gekomen om de bestemming te wijzigen naar (lichte) bedrijven. Daarbij zal tevens een belangrijk gedeelte van de bestaande bedrijfsbebouwing worden gesloopt. Tevens zal 10% van het perceel groen worden ingericht.

Ligging plangebied

Het plangebied betreft het perceel Kruisstraat 9/9a ten westen van Kruisstraat.

Officiƫle kennisgeving

Lees meer over het traject van het voorontwerpwijzigingsplan in de officiĆ«le kennisgeving (pdf).