Werklandschap Rosmalense Plas

De gemeente ’s-Hertogenbosch heeft het plan om langs de A2 kantoren toe te staan. Daarmee wordt dit deel van het bedrijventerrein Empel Zuid 3e een werklandschap. Hiervoor moet de gemeente het bestemmingsplan herzien. Het ontwerp bestemmingsplan laat langs de A2 kantoren toe. Door de mix van bedrijven en kantoren ontstaat een werklandschap.

Rood omlijnd het plangebied waarvoor u een ontwerp bestemmingsplan en een ontwerp beeldkwaliteitsplan kunt inzien. Blauw omlijnd het perceel waarvoor u een ontwerp omgevingsvergunning kunt inzien. Zie bijgevoegde afbeelding.

Daarnaast wil gemeente wil de hoge ambities die zij heeft voor het werklandschap beter in het plan opschrijven. Naast dit ontwerp bestemmingsplan brengt de gemeente daarom ook een ontwerp beeldkwaliteitsplan in procedure. Ook wil de gemeente  het bestemmingsplan meer afstemmen op de wensen van nu. De regels in het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan maken duurzaam bouwen makkelijker.

U kunt het het ontwerp bestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan vanaf 8 maart 2021 zes weken inzien. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is in te zien op de website van ruimtelijke plannen als bijlage 6 van het ontwerp bestemmingsplan Werklandschap Rosmalense Plas.

Wilt u de ontwerp omgevingsvergunning voor het kantoorgebouw op de meest noordelijke perceel langs de A2/A59 digitaal ontvangen en inzien, dan vraagt u een exemplaar aan via de pagina Omgevingsvergunning. Onder het kopje “Omgevingsvergunningen ter inzage” leest u hoe u dat doet.

Wilt u reageren?

In de periode dat een ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan in kan worden gezien, kan iedereen hierop schriftelijk. Ook kan iedereen in een gesprek een zienswijze op beide ontwerpen bij de gemeenteraad indienen. Wilt u reageren?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: De gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8781599.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u in een gesprek een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. van Dongen tel. (073) 615 55 29.

Wilt u reageren op de omgevingsvergunning?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer WB00055560.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier.
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer P. van Dongen, tel. (073) 615 55 29.

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen met bijbehorende stukken ook ter inzage in het Stadskantoor. De stukken die ter inzage liggen kunt ook u vinden op de pagina Ruimtelijke Plannen of op de website van ruimtelijke plannen. Hier kunt u ook de authentieke bestanden vinden. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is in te zien op de website van Ruimtelijke Plannen bijlage 6 van het ontwerp bestemmingsplan Werklandschap Rosmalense Plas.