Ga naar de inhoud

Ontwerpbestemmingsplan Zuiderparkweg

Aan de Zuiderparkweg komt op termijn nieuwbouw; één gebouw met sociale huurwoningen en één woonzorgcomplex met een hostelfunctie. Woningcorporatie Zayaz, zorginstelling Reinier van Arkel en de gemeente ’s-Hertogenbosch werken samen aan de realisatie hiervan. Omdat dit plan niet past in het geldende bestemmingsplan is een nieuw bestemmingsplan voorbereid.

Ontwerpbestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunningen

Op 12 november 2019 hebben burgemeester en wethouders ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Zuiderparkweg. Op basis van de Coördinatieverordening hebben zij tevens besloten om het ontwerpbestemmingsplan samen met de ontwerp omgevingsvergunningen tegelijkertijd ter inzage te leggen. In het ontwerpbestemmingsplan kunt u zien hoe het plan planologisch wordt mogelijk gemaakt. In het plan is naast de locatie waar de nieuwbouw komt, ook de locatie van Zuiderparkweg 282 betrokken.

Ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunningen liggen met bijbehorende stukken ter inzage in het Stadskantoor. Het ontwerpbestemmingsplan vindt u op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. De ontwerp omgevingsvergunningen vindt u onderaan deze pagina.

Wilt u reageren op het ontwerpbestemmingsplan?

  • Uw schriftelijke zienswijze kunt u sturen naar: de gemeenteraad van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9222355.
  • Ook is het mogelijk om uw zienswijze digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier 
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met mevrouw M. Scholten van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel (073) 615 3251.

Wilt u reageren op de ontwerp omgevingsvergunningen?

  • U kunt uw schriftelijke zienswijze sturen naar: het college van burgemeester en wethouder van ’s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch;
  • Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u een afspraak maken. U kunt dan bellen met mevrouw M. Scholten van de afdeling Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, tel (073) 615 3251

Inloopavond

Op 12 december 2019 is er een inloopavond over dit plan. Deze vindt plaats in BBS Nieuw Zuid aan de Jac. van Looystraat 5 te ‘s-Hertogenbosch van 18.30 tot 20.30 uur. Op deze avond zijn medewerkers van de gemeente en andere betrokken partijen aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U kunt binnen deze tijd binnenlopen wanneer het u uitkomt. Er wordt geen presentatie gegeven. 

Alle informatie over de nieuwbouwplannen is te vinden op www.s-hertogenbosch.nl/zuiderparkweg.