Ga naar de inhoud

Conceptvisie Zuidwalkwartier

Het Zuidwalkwartier, gelegen tussen het Bossche Broek en het hart van de Binnenstad, is een bijzonder gebied met enorme potentie. Deze potentie wordt op dit moment nog niet volledig benut. Er is onvoldoende ruimtelijke samenhang in het gebied om te kunnen spreken van een aantrekkelijke fysieke leefomgeving. Vanwege de transformatieopgaven in dit gebied (zoals o.a. het Spinhuishuiswal complex, het KPN complex en de Sint Cathrienkerk) en de gemeentelijke opgaven voor de stad op het gebied van woningbouw, vergroening, verduurzaming en het verbeteren van de fysieke leefomgeving, is een conceptvisie voor het Zuidwalkwartier opgesteld. Deze visie geeft een ontwikkelingsrichting voor de lange termijn en fungeert tevens als ruimtelijk beleidskader voor ontwikkelingen in dit gebied.

Ter inzage

De conceptvisie ligt met ingang van dinsdag 11 juni 2019 gedurende 6 weken ter inzage op grond van de gemeentelijke Inspraakverordening. De conceptvisie kunt u inzien in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op deze internetsite (in onderstaande link).

Reageren op dit plan

U kunt van 11 juni tot en met 22 juli 2019 reageren. Dat kan op de volgende manier:

  • Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 9050250.
  • Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. U kunt daarvoor naar het digitale formulier via de link onderaan deze pagina.

Wilt u mondeling een inspraakreactie indienen? Hiervoor kunt u terecht bij de heer T. Habraken (telnr. 073 6155626) of mw. H. Straver - van Asseldonk (telnr. 073 6159035).