Ga naar de inhoud

Raadsavond 'Informeren en ontmoeten'

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad? Dat kan! Maandelijks organiseert de raad een avond om inwoners en organisaties uit ’s-Hertogenbosch te ontmoeten. Op zo’n avond hebt u verschillende mogelijkheden om met raadsleden en commissieleden in contact te komen. In de kalender staat wanneer de volgende raadsavond plaatsvindt.

Mening geven

U kunt uw mening geven (inspreken) over een onderwerp dat op de agenda van de volgende raadsvergadering staat. Deze agenda is ongeveer 10 dagen voor de raadsavond via de kalender te bekijken. U kunt ook iets vertellen over een idee of een probleem dat losstaat van de raadsagenda.

Wilt u inspreken?

Dat kan als volgt:

  • U meldt zich hiervoor uiterlijk 24 uur voorafgaand bij de griffie via (073) 615 54 23 of via dit e-mailformulier.
  • In 5 minuten vertelt u uw verhaal. Na uw verhaal krijgen de commissieleden de mogelijkheid om u vragen te stellen.
  • De raadsavond is bedoeld om te luisteren wat inwoners en organisaties vinden. We houden er dus geen discussies en debatten.
  • De inspraakronde is openbaar. Dit betekent dat u en iedereen die dit wenst de bijdragen van sprekers kunnen volgen vanaf de publieke tribune.
  • U kunt uw verhaal ondersteunen met audiovisuele hulpmiddelen. Eventuele presentaties stuurt u vooraf toe.

Ontmoeten

Iedere ontmoetingsavond wordt afgesloten met een informeel samenzijn. U kunt dan in gesprek met raads- en commissieleden onder het genot van een drankje.

Informeren

Daarnaast kan de raad tijdens deze avonden informatie ophalen door bijvoorbeeld een hoorzitting te organiseren of het college informatie laten geven. Deze informatiesessies zijn openbaar; u bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen. 

Vragen?

Hebt u nog vragen? Neem gerust contact op met de griffie: (073) 615 54 23. Of stuur een e-mail via dit digitale formulier