Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie is een onafhankelijk orgaan, ingesteld door de gemeenteraad. De commissie levert met onderzoek een bijdrage aan een goed functionerende gemeente. 

Doel van het onderzoek

Elke gemeente in Nederland is wettelijk verplicht een rekenkamercommissie of rekenkamer te hebben. De commissie houdt zich onder andere bezig met de volgende vragen:

  • Bereikt de gemeente de doelen die ze wil bereiken?
  • Maakt de gemeente waar wat ze belooft?
  • Kan de gemeente hetzelfde doen voor minder geld?

De rekenkamercommissie richt haar onderzoek vooral op de doeltreffendheid van het beleid van de gemeente. Kortom: wat komt er terecht van de beleidsvoornemens van de gemeente? De commissie zoekt naar mogelijkheden om het bestuur van de gemeente te verbeteren.

Onderzoeksprogramma

De rekenkamer kiest haar onderzoeksonderwerpen zelf. Ideeën voor onderwerpen vindt ze bijvoorbeeld via de programmabegroting, raadsnotulen en de actualiteit. Ook suggesties van inwoners uit de gemeente ’s-Hertogenbosch zijn welkom. Hebt u ideeën? Deze kunt u doorgeven aan de secretaris, via (073) 615 97 70.

Het onderzoeksprogramma wordt jaarlijks vastgesteld. De rekenkamercommissie werkt met verschillende onderzoeksmethoden aan de onderwerpen. De jaarverslagen en onderzoeksprogramma’s vindt u onderaan de pagina.

Samenstelling

De commissie bestaat uit 5 externe leden en 2 raadsleden. Kijk op deze pagina voor de huidige samenstelling.

Lopend en afgerond onderzoek

Op de pagina Lopend en afgerond onderzoek vindt u de lopende en afgeronde onderzoeken van de Rekenkamercommissie.

Verordening

De 'verordening op de rekenkamercommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch 2015' vindt u op de website van de Overheid.