Ga naar de inhoud

Rosmalensedijk 10 te 's-Hertogenbosch

Dit plan maakt de uitbreidingsplannen van het bedrijf in bestratingsmaterialen en hoveniersbedrijf aan de Rosmalensedijk 10 mogelijk. Het plan houdt in een logistieke optimalisatie van het opslagterrein en een vergroting van de showroom en van de werkplaats/loods. Ook de landschappelijke inpassing van het bedrijf, door realisatie van groenelementen en bloemrijk grasland maakt onderdeel uit van de plannen.

Plangebied

Het plangebied ligt aan de Rosmalensedijk 10 te ‘s-Hertogenbosch. 

Ter inzage

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt vanaf 27 augustus 2018 gedurende zes weken ter inzage in het Stadskantoor. Ook vindt u de stukken op Ruimtelijkeplannen.nl via de link onderaan deze pagina. 

Wilt u reageren op het voorontwerpbestemmingsplan? 

In de periode dat het plan ter inzage ligt, kunt u schriftelijk of mondeling hierop reageren. Wilt u reageren op dit voorontwerpbestemmingsplan? 

Uw schriftelijke inspraakreactie kunt u sturen naar: Burgemeester en wethouders van ‘s-Hertogenbosch, Postbus 12345, 5200 GZ ’s-Hertogenbosch. Graag onder vermelding van zaaknummer 8139632.

Ook is het mogelijk om uw inspraakreactie digitaal in te dienen met DigiD. Gebruik hiervoor het digitale formulier.

Wilt u mondeling een zienswijze naar voren brengen? Hiervoor kunt u terecht bij H.V. Dijkman, tel. (073) 615 98 22.