Ga naar de inhoud
Logo van Gemeente 's-Hertogenbosch

Ruimtelijke plannen

Alle gebieden in de gemeente hebben een eigen bestemming. Denk hierbij aan woningen, bedrijven en sportvelden. De gemeenteraad stelt voor het hele grondgebied van de gemeente 1 of meerdere ruimtelijke plannen (bestemmingsplannen) vast. In een bestemmingsplan staan de regels voor het gebruiken en bebouwen van een gebied.

Als een bouwplan niet past binnen een bestemmingsplan, kan de gemeente de omgevingsvergunning weigeren. Of moet een procedure worden doorlopen. Zo kan een bouwplan mogelijk worden gemaakt met een nieuw ruimtelijk plan. Soms met een uitwerkingsplan of wijzigingsplan. Ook kan een omgevingsvergunning voor het bouwplan worden verleend waarbij wordt afgeweken van het geldende bestemmingsplan. Dit heet afwijking van bestemmingsplan.
De gemeenteraad stelt ook structuur- of gebiedsvisies vast. Hierin staan de hoofdzaken van het door de gemeente uit te voeren ruimtelijk beleid.

Ruimtelijke plannen in procedure

Op de pagina Ruimtelijke plannen in procedure vindt u een overzicht van bestemmingsplannen (inclusief uitwerkings- en wijzigingsplannen), afwijkingen van het bestemmingsplan en structuur- en gebiedsvisies die in procedure zijn. 

Onherroepelijke bestemmingsplannen

Alle onherroepelijke bestemmingsplannen kunt u bekijken op de landelijke website, Ruimtelijkeplannen.nl. Bekijk in dit instructiefilmpje hoe u de website het beste kunt gebruiken.

Onherroepelijke structuur- en gebiedsvisies

Op de pagina Onherroepelijke structuur- en gebiedsvisies vindt u een overzicht van alle onherroepelijke structuur- en gebiedsvisies.

Exploitatieplannen en –overeenkomsten

Op de pagina Exploitatieplannen en -overeenkomsten vindt u een overzicht van alle beschikbare informatie.

Vragen over uw bouwplan?

Wilt u weten of uw bouwplan binnen het bestemmingsplan past? Kijk dan eerst op de landelijke website, Ruimtelijkeplannen.nl. Hebt u nog vragen? Maak een afspraak met het Omgevingsloket van de gemeente, via (073) 615 57 77.