Concept-ontwikkelkader Zuiderplas

Gemeente ’s-Hertogenbosch is rijk aan plassen. Maar liefst 14 (voormalige zandwin-)plassen bieden allerlei vormen van recreatie, sport en natuurbeleving. Ieder jaar genieten duizenden mensen van ons buitenwater en omringend landschap. Zo ook van het unieke gebied bij de Zuiderplas en het aangrenzende natuurgebied het Bossche Broek. De gemeenteraad heeft op 31 januari 2017 besloten voor de Zuiderplas een ontwikkelkader op te stellen.

De bouwstenen natuur, sport en recreatie en voorzieningen vormen de basis bij dit ontwikkelkader. Het doel van het ontwikkelkader is om initiatiefnemers inzicht te geven in de mogelijkheden bij de Zuiderplas. Diverse partijen op en rond de Zuiderplas hebben meegedacht in dit ontwikkelkader. Ook wijkbewoners en een klankbordgroep hebben inbreng geleverd.

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept-ontwikkelkader Zuiderplas vanaf maandag 3 juli voor vier weken ter inzage ligt.

Inloopbijeenkomst

Op dinsdagavond 11 juli organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst. Deze bijeenkomst organiseren we omdat het ontwikkelkader Zuiderplas nu ter inzage ligt. Deze avond vindt plaats in het Sint Janslyceum, Sweelinckplein 3, 5216 EG ’s-Hertogenbosch. Tussen 18.30 uur en 20.00 uur kunt u binnenlopen. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om uw vragen te beantwoorden.