Hart van Boschveld

De gemeenteraad heeft het ‘Ruimtelijk en functioneel kader Hart van Boschveld’ vastgesteld op 10 mei 2016. Het Wijkplan Boschveld Beweegt blijft op op de belangrijkste punten de basis voor dit ruimtelijk en functioneel kader. Na het vaststellen van het Wijkplan is er veel veranderd. Hierdoor kijken we nu anders tegen het 'Hart van Boschveld' aan.

Het gebied krijgt op onderdelen een ander karakter dan in het Wijkplan. Het Wijkplan ging uit van de bouw van (koop)appartementen in vrij hoge dichtheden met ondergrondse parkeervoorzieningen. Dit bleek niet haalbaar. Daarnaast denken we nu anders over herstructurering. De markt vraagt nu iets anders. Voor het gebied liggen nu kansen voor grondgebonden stedelijke woningen waarbij het parkeren op straat komt. Deze nieuwe ingrediënten maken onderdeel uit van het ruimtelijk en functioneel kader.

Het vastgestelde ruimtelijk en functioneel kader vormt de basis voor bouwinitiatieven in het gebied. En daarmee voor de juridisch-planologische procedures voor de toekomstige bouwplannen.