Gebiedsvisie Kruisstraat Oost en Hooge Heide Noord

De gemeenteraad heeft de gebiedsvisies ‘Kruisstraat Oost’ en ‘Hooge Heide Noord Sprokkelbosch’ waarin de ontwikkelingsrichting wordt aangegeven voor de verdere planuitwerking op 25 juni 2013 vastgesteld.

De gebiedsvisies ‘Kruisstraat Oost’ en ‘Hooge Heide Noord Sprokkelbosch’ geven de ambities weer van de toekomstige ruimtelijke en functionele ontwikkelingen in deze gebieden. De gemeente kiest er voor om de landschappelijke en recreatieve kwaliteiten van het gebied verder te ontwikkelen daar waar de kansen zich voordoen. De gebiedsvisies bieden alleen nieuwe bebouwingsmogelijkheden en andere functionele invullingen op de bestaande bebouwde kavels. Een dergelijke ontwikkeling kan alleen worden toegelaten als er een investering in het landschap tegenover staat, het zogenaamde rood-voor-groenprincipe.

Als een ontwikkeling functioneel wenselijk is of tot de ruimtelijke mogelijkheden behoort, moet vervolgens beoordeeld worden op welke wijze deze kan worden ingepast in de omgeving en kan bijdragen aan de kwaliteiten van het landschap. Zodra er over de realisering voldoende duidelijkheid bestaat zullen daarvoor afzonderlijke juridisch-planologische procedures worden gevoerd.

Officiële kennisgeving

Lees meer over het traject van de gebiedsvisies in het officiële kennisgeving (pdf).