Structuurvisie Pelgrimsche Hoeve

De ontwerp-structuurvisie ‘Pelgrimsche Hoeve’ heeft vanaf 22 juli 2013 zes weken ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Maasdonk, Dorpsplein 9 te Geffen, op grond van afdeling 3:4 van de Algemene wet Bestuursrecht.

Met de voorliggende structuurvisie geeft de gemeente duidelijk richting aan de gewenste invulling van het gebied tussen de Zandstraat en de Industriestraat, ook wel bekend als de ‘Pelgrimsche Hoeve’. Volgens het bestemmingsplan Nuland Oost kunnen in dit gebied maximaal 275 woningen worden gebouwd. De structuurvisie geeft inzicht in de voorgenomen ruimtelijke kaders op het gebied van stedenbouwkunde, groen, water en volkshuisvesting die de gemeente bij de uitwerking wil hanteren.