Visie Zuidwalkwartier

Tussen het kernwinkelgebied en het Bossche Broek ligt het Zuidwalkwartier, een bijzonder deel van de binnenstad met enorme potentie. Echter, de kwaliteiten en kansen van dit gebied worden nog niet volledig benut. Na een uitgebreid participatietraject is daarom de ‘Visie Zuidwalkwartier’ tot stand gekomen, die de basis vormt voor toekomstige ontwikkelingen. De visie legt de nadruk op de kwaliteit van de openbare ruimte en de vergroening daarvan en zet ten aanzien van de aanwezige ontwikkellocaties in op het toevoegen van woningen, werkgelegenheid en nieuwe stedelijke functies. De visie schept kaders, wensen en een beeld hoe het Zuidwalkwartier zich kan ontwikkelen. De gemeenteraad heeft de visie op 8 oktober 2019 vastgesteld.