Wijziging provinciale Interim omgevingsverordening

De Gedeputeerde State van de provincie Noord-Brabant hebben op 13 december 2022 besloten de provinciale Interim omgevingsverordening gedeeltelijke te wijzigen. Dit besluit is genomen op verzoek van de gemeente ’s-Hertogenbosch. Dit besluit houdt een wijziging in van de begrenzingen van onder andere de aanduidingen ‘Natuur Netwerk Brabant’, ‘Natuur Netwerk Brabant – ecologische verbindingszone’ en ‘Reservering waterberging’. De wijzigingen vinden plaatsen in het gebied ten zuiden van de Empelsehoefweg.

Wijziging Interim omgevingsverordening d.d. 13 december 2022

Met deze wijziging kan de Hoefgraaf worden omgelegd. Daarnaast zal langs de verlegde Hoefgraaf een natuurzone worden aangelegd. Deze werkzaamheden zijn nodig om het woongebied De Groote Wielen Noordoosthoek te kunnen ontwikkelen. Dit besluit maakt stedelijke ontwikkeling binnen de noordoosthoek van de Groote Wielen mogelijk.

Een exemplaar van het besluit ligt vanaf 19 december 2022 ter inzage in het Stadskantoor van de gemeente ’s-Hertogenbosch. U kunt op de website van Provincie Noord-Brabant het besluit digitaal inzien of via de website van Ruimtelijke Plannen.

De publicatie van het besluit kunt u inzien op de website van Officiële bekendmakingen.

Tegen dit besluit is geen bezwaar of beroep mogelijk.