Herinrichten openbare ruimte Sparrenburg

Wij richten een deel van de openbare ruimte van de wijk Sparrenburg opnieuw in. Dit doen we in overleg met wijkraad Sparrenburg. De herinrichting bestaat uit verschillende projecten. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de projecten in de wijk.

Heihoeven, Maaslandhoeven en Bremhoeven

De afgelopen jaren hebben we de Heihoeven, Maaslandhoeven en Bremhoeven opnieuw ingericht. De werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. In november 2019 hebben we bewoners gevraagd hun mening  te geven over de communicatie, de werkzaamheden en het eindresultaat. De belangrijkste resultaten:

  • Bewoners geven een gemiddeld rapportcijfer van 7,5 voor het totale project.
  • Ruim de helft van de bewoners (59%) vindt dat er veel of voldoende rekening met hen is gehouden tijdens de uitvoering.
  • 82% van de bewoners vindt de buurt (sterk) verbeterd na de herinrichting. 

Alle resultaten van dit bewonersonderzoek vindt u in het rapport Bewonersonderzoek Sparrenburg 2019 (pdf).

Wijkvisie Sparrenburg

Wijkraad Sparrenburg stelt, in samenwerking met een bewonersgroep en de gemeente een wijkvisie voor Sparrenburg 2030 op. Dit gaat over de inrichting van de openbare ruimte en het beheer daarvan tot 2030. Hierbij wordt samen met bewoners gekeken naar de kernwaarden van de wijk én wensen en ideeën over de eigen leefomgeving. Daarbij wordt o.a. rekening gehouden met ontwikkelingen op het gebied van energie, water en afval. Mocht u meer willen weten over deze wijkvisie, dan kunt u contact opnemen met Wijkraad Sparrenburg.

Vervolg herinrichting

Omdat de wijkvisie belangrijk is voor de verdere herinrichting wachten we eerst de wijkvisie af. Dat betekent dat er op dit moment geen herinrichtingswerkzaamheden plaatsvinden. Uiteraard blijven we wel de openbare ruimte zo goed mogelijk onderhouden. 

Natuurlijk houden we bewoners op de hoogte. En vullen we de informatie op deze pagina aan.