Ga naar de inhoud

Herinrichten openbare ruimte Sparrenburg

De komende jaren richt de gemeente de openbare ruimte in de wijk Sparrenburg opnieuw in. De herinrichting bestaat uit verschillende projecten. Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de projecten in de wijk.

Planning werkzaamheden

De herinrichting van de openbare ruimte in de Heihoeven, Maaslandhoeven en Doornakker is gestart. De fasering voor het herinrichten van de Heihoeven vindt u hier. Begin 2018 starten we met het herinrichten van de openbare ruimte in de Maaslandhoeven.

Definitief ontwerp

Het definitieve ontwerp voor de Heihoeven vindt u hier in twee delen: deel I en deel II. Het definitieve ontwerp voor de Maaslandhoeven vindt u hier.

Verlichting

De huidige lichtmasten worden vervangen. Omdat de nieuwe armaturen nog niet beschikbaar zijn, worden tijdelijk de huidige armaturen op de nieuwe lichtmasten bevestigd. Vanaf half oktober plaatsen we de nieuwe armaturen.

Bomen

Op maandag 25 september 2017 starten we met het snoeien van de bomen in de Heihoeven en de Maaslandhoeven. In de week van 2 oktober 2017 volgt het kappen van bomen. Voor 60 bomen is een kapvergunning verleend. Ook kappen we 30 bomen waar geen vergunning voor nodig is. We leggen de boomstammen en takken van de gekapte bomen zoveel mogelijk in de houtwal neer. Het rottende hout maakt de grond daar vruchtbaarder. Dit zorgt ervoor dat de overige bomen beter kunnen groeien.

Amerikaanse eikenlaan Vliertjeshoeven / Sluiskeshoeven

Op 3 oktober 2017 was er een bewonersavond over de Amerikaanse eikenlaan tussen de Vliertjeshoeven en de Sluiskeshoeven. Tijdens deze avond presenteerden wij verschillende mogelijkheden voor de inrichting en het beheer van de Amerikaanse eikenlaan. De presentatie met de verschillende mogelijkheden vindt u hier (pdf). Graag horen wij van u welke mogelijkheid uw voorkeur krijgt. Stuurt u hiervoor een e-mail via dit e-mailformulier. Wij verzamelen alle reacties en organiseren binnenkort een vervolgbijeenkomst. Tijdens deze avond lichten wij toe hoe we verdergaan.

Rapportage met inspectieresultaten van de bomen vindt u hier (pdf).

Tijdens de laatste bewonersavond over de Amerikaanse eikenlaan tussen de Vliertjehoeven en de Sluiskeshoeven, op 24 april j.l, is aangegeven dat er een plan wordt uitgewerkt voor de vervanging van het zuidelijke deel van de laan. Dit plan is nog in de maak. De onderzoeken die we gebruiken bij de totstandkoming, vindt u hieronder terug. Vóór 1 september vind u hier ook schetsen van het plan. Aansluitend stellen we de aanvraag voor kapvergunning op, ook die wordt via deze pagina gecommuniceerd.

De notie van de boominspectie (Bureau Waardenburg, april 2018) vindt u hier, de presentatie boomveiligheidscontrole (Pius Floris, april 2018) vindt u hier en de rapportage van de beoordeling bomen fietspad (Pius Floris, april 2018) vindt u hier

Waterbewustzijn

De gemeente werkt in dit project ook aan een omgeving die beter past bij de heviger regenbuien. Als gevolg van veranderingen van het klimaat regent het namelijk harder en kennen we meer periodes van droogte. Riolering kan al het regenwater soms niet goed aan. Daardoor kan het water in de tuin of op straat blijven staan en soms zelfs schade veroorzaken. Wilt u zelf uw tuin ook ‘waterbewust’ inrichten? Kijk dan voor tips op www.waardevolwater.nl.

Meer informatie

Hebt u vragen over dit project? Neemt u dan contact op met de heer Brouwer, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Stuur een e-mail via dit mailformulier onder vermelding van ‘herinrichten Sparrenburg’.