Spoorwegovergang Orthen

Op deze pagina vind je meer informatie over de spoorwegovergang Orthen.

Waarom doen we dit? 

De spoorwegovergang in Orthen is niet veilig genoeg. Daarom is de overweg al afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. En hebben we tijdelijk een haaksere oversteek voor voetgangers en fietsers gemaakt.

Het college heeft de voorkeur om de huidige spoorwegovergang Orthen definitief te laten vervallen. Daarvoor in de plaats komt in de buurt van de overweg een fiets- en voetgangerstunnel. Auto’s gaan dan gebruik maken van de Ertveldweg en het dijklint Orthen. Deze conclusie trekt het college na een onderzoek naar vier mogelijke oplossingen. Waarbij ook de inzichten en perspectieven van ProRail, bewoners en andere belanghebbenden nadrukkelijk een rol hebben gespeeld.

We hebben samen met ProRail en belanghebbenden (bewoners, Fietsersbond, hulpdiensten en Provincie Noord-Brabant) onderzoek gedaan naar een definitieve oplossing voor de onveilige overweg. We hebben daarbij gekeken naar veiligheid, bereikbaarheid, leefbaarheid en de kosten van de oplossing.

Wethouder Kâhya: “Verkeersveiligheid staat voor ons voorop. Uit alle resultaten blijkt vooral dat we de overweg niet op een veilige manier open kunnen houden. Met een fiets- en voetgangerstunnel in de buurt van de spoorwegovergang, kiezen we voor een verkeersveilige oplossing. We behouden daarmee de verbinding van Orthen met de rest van ‘s-Hertogenbosch. Het is een oplossing met als voordeel dat langzaam verkeer geen wachttijd meer heeft voor het spoor. En een oplossing waarmee we in de toekomst vooruit kunnen. Zo kan bijvoorbeeld als het nodig is een geluidsscherm worden plaatsen. We accepteren met deze oplossing wel, dat het voor de automobilist ietsjes meer reistijd geeft.”

Samen met belanghebbenden

Een onafhankelijk bureau onderzocht voor ons vier mogelijke oplossingen. In dat onderzoek werkten we samen met een groep bewoners van beide kanten van het spoor. Zij namen deel aan verkeersateliers. Bewoners, andere belanghebbenden en hulpdiensten hebben hun inzichten en reactie gegeven op alle vier de oplossingen.

Vier mogelijkheden

We onderzochten de volgende vier oplossingen:

  1. tijdelijke situatie definitief maken. De overweg blijft dan gelijkvloers en is alleen geschikt voor langzaam verkeer;
  2. overweg haaks leggen en openstellen voor alle verkeer;
  3. overweg laten vervallen. Aanleggen van een fiets- en voetgangerstunnel;
  4. overweg laten vervallen. Fietsers en voetgangers gebruik laten maken van de bestaande tunnels op de Zandzuigerstraat en Treurenburg.

In het laatste verkeersatelier is door wethouder Kahya de toezegging gedaan om de rapportages van Arcadis en verslagen van de verkeersateliers met u te delen. De rapportages en verslagen kunt u op deze projectpagina downloaden via onderstaande link. Als u hier nog vragen over heeft, kunt u een e-mail sturen via het digitale contactformulier o.v.v. spoorwegovergang Orthen.

Vervolgproces

Het is een rare tijd. Het coronavirus heeft ons allemaal in zijn greep. We zien allemaal de gevolgen hiervan. En het houdt ons natuurlijk allemaal bezig. Het heeft ook gevolgen voor de publieke besluitvorming binnen de gemeente.

De raad besluit over definitieve oplossing voor de spoorwegovergang. Het is op dit moment nog niet zeker wanneer het raadsvoorstel kan worden behandeld in de gemeenteraad. En wanneer u aan de raad kunt vertellen wat u ervan vindt. Zodra hierover meer bekend is, sturen we u hierover een brief. 

Het maken van een tunnel voor langzaam verkeer kost veel geld. Daarvoor hebben we nog geen geld beschikbaar. Als de raad voor deze oplossing kiest, gaan we andere overheden vragen om een bijdrage. Het resterende bedrag moeten we dan als gemeente betalen. Hoeveel dat is, weten we nog niet. Daarvoor moeten we eerst het plan voor de tunnel verder uitwerken. 

Ik realiseer me dat we samen een proces hebben doorlopen dat veel tijd en energie van u heeft gevraagd. We presenteren nu een verkeersveilige oplossing waarmee het fijn wonen en werken blijft in een bereikbaar Orthen.  

Hoogachtend,
De wethouder van o.a. Duurzame Mobiliteit

U. Kâhya