Ga naar de inhoud

Bestuurlijke informatie

Voorjaarsnota

Een voorjaarsnota (pdf) beschrijft de lopende gemeentelijke begroting, met toevoeging van nieuwe voorstellen, wijzigingen en ontwikkelingen. 

Begroting

In de gemeentelijke begroting staan de plannen van de raad en het college. Bij een aantal onderwerpen staan ook links naar beleidsstukken en beleidsnotities. Ga voor meer informatie naar de website https://s-hertogenbosch.begroting-2020.nl/

Jaarverslagen

In het jaarverslag leest u hoe de plannen uit de begroting zijn uitgevoerd. Ga voor meer informatie naar de website s-hertogenbosch.jaarverslag-2018.nl/

Stadsmonitor

In de Stadsmonitor (pdf) staat hoe het gaat met de gemeente en haar inwoners. Thema’s als dienstverlening, veiligheid en sport en recreatie komen hierbij aan bod.

Trendstudie

In de Trendstudie (pdf) kunt u lezen hoe de gemeente ‘s-Hertogenbosch zich ontwikkelt op gebieden als arbeidsmarkt, duurzaamheid en participatie. 

Register Verbonden partijen en Register gemeenschappelijke regelingen

Gemeenten kunnen kiezen voor een samenwerking met andere gemeenten. Of met andere (private) partijen. Deze samenwerkingen leggen we vast in registers. Een overzicht van de partijen en uitleg hierover, leest u in het Register verbonden partijen (pdf). De gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente ’s-Hertogenbosch aan meedoet, vindt u in het Register gemeenschappelijke regelingen onderaan deze pagina onder 'downloads'

Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS)

In het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS) vindt u de vergaderdata, agenda’s, collegebesluiten, vergaderstukken, raadsinformatiebulletins en notulen.